Štandardný tréningový plán 

na obdobie mesiacov máj a jún 2019 

je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

 
 
 
Upozorňujeme našich zverencov a ich rodičov, že tréningový plán môžu tréneri jednotlivých kategórií 
podľa aktuálnych potrieb prispôsobiť, resp.zmeniť.
 
 
 
Nájdete nás:
ihrisko na Ostrovského