Trvalé oznamy pre rodičov

 
Dôrazne upozorňujeme všetkých rodičov, ktorí prichádzajú na tréningy autom 
a nemajú pridelenú vstupnú kartu (trenéri a vedenie klubu),
aby neparkovali v areáli na Ostrovského ulici za druhou rampou.
 
Toto nariadenie správcu areálu má svoje požiarno-bezpečnostné dôvody 
a v prípade jeho nedodržiavania nebudeme mať umožnený vstup do areálu vozidlami ani za prvú rampu.
 
Za pochopenie ďakujeme.
 
 
Oznamujeme rodičom, že od apríla 2018, bude v zmysle odsúhlaseného návrhu 
na valnom zhromaždení nášho občianskeho združenia konaného 21. marca 2018,
na našom webe uvedený zoznam členov s neuhradeným mesačným príspevkom.

 

Dôležité upozornenie týkajúce sa tréningov v Košickej Novej Vsi:

Po konzultácii so správcom ihriska v Košickej Novej Vsi je vstup na multifunkčné
ihrisko povolený len v halovkách alebo turfách, 
nie v kopačkách  !!

 

 

Za gramatické chyby v nasledujúcom letáku klub nenesie zodpovednosť :)

Dôrazne upozorňujeme všetkých rodičov, ktorí prichádzajú na tréningy autom 
a nemajú pridelenú vstupnú kartu (trenéri a vedenie klubu),
aby neparkovali v areáli na Ostrovského ulici za druhou rampou.
 
Toto nariadenie správcu areálu má svoje požiarno-bezpečnostné dôvody 
a v prípade jeho nedodržiavania nebudeme mať umožnený vstup do areálu vozidlami ani za prvú rampu.
 
Za pochopenie ďakujeme.